www.hsbbrfronne.se|info@hsbbrfronne.se
Underhåll2023-10-22T11:38:38+01:00

Underhåll.

Underhållsansvaret regleras i sin helhet av bestämmelserna i 7 kap 2§, 4§ och 12§ i bostadsrättslagen. Förtydligande och avvikelser kan finnas i underhållsparagraferna i föreningens stadgar.

Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige, dels ska vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs, dels svara för kostnaden för åtgärderna. Detta gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller annans vållande eller genom olyckshändelse.

Bostadsrättshavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja underhåll som exempelvis tapetsering, målning, underhåll av badrum m.m. Skador som uppstår skall åtgärdas så att lägenheten hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren bär ansvaret för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer.

I skriften “Vem skall underhålla bostadsrätten?” framgår mera i detalj vem som ansvarar för vad. Förkortningar som används i skriften:  Brf = bostadsrättsförening | Brh = bostadsrättshavare

Följande förändringar gentemot ovanstående har föreningen beslutat om:
Ytterdörr är föreningens ansvar. Lås, handtag och beslag är bostadsrättshavarens ansvar.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email