Lekplatser.

2021-04-06.

Vid besiktningen av lekplatserna blev den lilla lekplatsen vid Brisgatan 7 underkänd på flera punkter. Styrelsen har därför beslutat att ta bort lekredskapen, men låta själva sandlådan vara kvar tills vidare.

2021-03-25.

Upprustningen av våra 2 lekplatser är nu klar. Lekplatserna är besiktigade med några anmärkningar som entreprenören åtgärdar.