www.hsbbrfronne.se|info@hsbbrfronne.se
Ansvarsområde2022-06-13T19:23:16+01:00

Inom styrelsen finns följande ansvarsområden:

Bygg                                        Raul Morales Salas

Mark                                        Christer Åkesson

Installationer                        Åke Johansson

Lekplatser                              Nils Jernqvist

Grönområden                       Nils Jernqvist

Underhållsplan                     Christer Åkesson, Åke Johansson, Lennart Berg

Miljörum                                 Lennart Berg

Städtjänster                           Lennart Berg

IT  (fiber, bredband, tv)      Stefan Gustavsson

Bygglov                                   Christer Åkesson, Åke Johansson

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email