www.hsbbrfronne.se|info@hsbbrfronne.se
Fordon inom området2023-11-01T22:11:15+01:00

Fordon inom området

Vi i styrelsen har fått flera indikationer att det är mycket körande med olika fordon inne på området.
vi ber er att vara försiktiga så att personer eller egendom inte kommer till skada.

Vägarna inne på området räknas som gång och cykelvägar och vissa delar räknas som räddningsväg.
Det betyder att gång och cykeltrafik får framföras men vi ber om försiktighet då vägarna är smala och det är svårt att se bakom buskar m.m.

Eftersom vissa delar räknas som räddningsväg så ska inte dessa blockeras av t.ex. fordon eller parkerade cyklar. Detta då räddningstjänsten ska kunna komma fram i området i nödsituationer

Vänliga hälsningar

Styrelsen.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email