Gymnastiksal – Bastu.

2021-05-05

Reparationen av bastuaggregatet höll inte så det har installerats ett helt nytt aggregat.

2021-03-25

Bastun är nu reparerad och kontrollerad. Det är därför nu möjligt att åter
boka bastun i bokningssystemet.
Detta innebär att det inte är tillåtet att boka gymnastiksalen för att bada
bastu i omklädningsrummet som tillhör gymnastiksalen.