www.hsbbrfronne.se|info@hsbbrfronne.se
Fläktbyte2021-09-08T13:52:48+01:00

Här kommer information om fläktbytet kontinuerligt att lämnas.

2021-09-08

Information från HSB Projektledning finns nedan i digitalt format.

Dokument

2021-07-04

Nu är informhttps://ronne.hsbbrfwebb.se/wp-content/uploads/sites/48/2021/09/infation utdelad till alla lägenheter, utom några få som vill vänta med fläktbytet på grund av pandemin.

Utdelad information finns nedan i digitalt format.

Informationsskrift.      Tillgänglighet.      Tillval.

2021-03-17

Det är nu bestämt att fläktbytet kommer igång. 
Fläktbytet kommer att ske i 2 etapper och kommer att utföras av Bravida.
Erforderliga byggarbeten kommer att utföras av Byggteknik.

Etapp 1 består av lägenheter 1 - 76 och kommer att utföras under V18 - V27.
Etapp 2 består av lägenheter 77 - 121 och 127 - 144 och kommer att utföras under V32 - V41.

Mer informationsmaterial kommer at utdelas enligt följande:
Etapp 1 i början av V13.
Etapp 2 i början av V22

Det är mycket viktigt att Ni kollar Era postlådor vid ovanstående tillfällen
och läser igenom all information grundligt.
För att projektet inte skall försenas är det också viktigt att svaren lämnas in
senast vid angivna dagar.

Allt informationsmaterial som delas ut kommer även att finnas här på hemsidan.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email